60 đề thi sát hạch lý thuyết lái xe online

60 đề thi B2 này được ĐI DƯỜNG AN TOÀN dự vào tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Chúng tôi đã thiết kế ra công cụ tạo đề thi bằng lái xe thông minh với hơn 60 đề thi thử lý thuyết bằng lái B2, gồm 600 câu hỏi cập nhất mới nhất

Đề ôn luyện không nhất thiết trùng với đề thi thực tế.

Hãy chọn “làm bài thi thử” để tập luyên & nắm vững những kiến thức lý thuyết trước khi bạn thi bằng b2. Mỗi câu hỏi có 1 đáp án đúng

Làm đúng 32/35 câu trở lên thì Đạt.

Lưu ý: Mỗi đề thi có 1 câu hỏi điểm liệt, nếu làm sai câu điểm liệt, bài thi Không đạt.

Thời gian làm bài 22 phút.

LÀM BÀI THI THỬ