Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai xe, người lái xe phải điều khiển xe như thế nào?

 
 
 

Khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, bạn phải xử lý theo thứ tự như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

 
 
 

Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

 
 
 
 

Xe ô tô tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây?

 
 
 

Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

 
 
 
 

 Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

 
 
 

Trên làn đường dành cho ô tô có vũng nước lớn, có nhiều người đi xe mô tô trên làn đường bên cạnh, người lái xe ô tô xử lý như thế nào là có văn hóa giao thông?

 
 
 

Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

 
 

Người lái xe cố tình không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi dưới đây?

 
 
 

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 
 
 
 

Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

 
 
 
 

Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

 
 

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 
 

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

 
 
 

Khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây?

 
 
 

Những thói quen nào dưới đây khi điều khiển xe mô tô tay ga tham gia giao thông dễ gây tai nạn nguy hiểm?

 
 
 

Biển này có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

Khi sơ cứu người bị tai nạn giao thông đường bộ, có vết thương chảy máu ngoài, màu đỏ tươi phun thành tia và phun mạnh khi mạch đập, bạn phải làm gì dưới đây?

 
 

Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại bên phải đường của mình và trước vạch “dừng xe” tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi có báo hiệu dùng nào dưới đây?

 
 
 
 

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 
 

Biển này có ý nghĩa gì?

 
 
 

Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

 
 
 
 

Người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

 
 
 
 

Người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp nào dưới đây?

 
 
 

 Khi lái xe trong khu đô thị và đồng dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

 
 
 

“Làn đường là gì?

 
 
 

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn nào dưới đây?

 
 
 

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

 
 

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 
 
 
 

Biển này có ý nghĩa gì?

 
 
 

Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Question 1 of 35