Thông báo Lễ trao thưởng Cuộc thi “Đi đường an toàn”

31/08/2016

Năm học 2015-2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc thi kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” cho học sinh cấp THCS và THPT trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi nhận được sự tài trợ của Công ty TNHH ô tô xe máy Detech. Ban Tổ chức thông báo Lễ trao thưởng Cuộc thi như sau:

I – Thời gian - Địa điểm

1 - Thời gian:  Từ 8h00 - 9h30, Thứ 7, ngày 17 tháng 9 năm 2016

2 - Địa điểm:  Trường THPT Lý Thái Tổ,  số 37 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

II. Kinh phí:

Nhà tài trợ sẽ thanh toán chi phí đi lại, ăn ở của người đoạt giải từ giải Ba trở lên đến tham dự Lễ trao thưởng.

Nhà tài trợ sẽ thanh toán chi phí đi lại, lưu trú, ăn uống cho mỗi người (riêng học sinh đi nhận giải, nhà tài trợ thanh toán thêm cho một người bảo hộ khi đi cùng học sinh) tham gia Lễ trao thưởng. Cụ thể:

- Di chuyển: Theo giá vé tàu, vé xe ôtô khách, phương tiện giao thông công cộng thực tế mà người tham dự lễ trao thưởng sử dụng (trong trường hợp đi máy bay, Ban Tổ chức căn cứ vào vé tàu (giường nằm mềm có điều hòa) để thanh toán cho người tham dự Lễ trao thưởng)

- Lưu trú: Thanh toán chi phí 24h lưu trú đối với người tham dự Lễ trao thưởng phải di chuyển quãng đường từ nơi thường trú đến địa điểm trao thưởng trên 100km/lượt: 500.000 đồng/người.

- Ăn uống: Thanh toán 200.000đ/ngày/người (theo thời gian di chuyển tối thiểu được ghi trên vé tàu, ô tô và 1 ngày lưu trú tại địa điểm tổ chức Lễ trao thưởng)

- Lưu ý: Người tham dự cần cung cấp cho Ban Tổ chức vé tàu, xe… trong quá trình di chuyển của mình để làm cơ sở cho Ban Tổ chức xem xét thanh toán.

III – Kế hoạch trao thưởng

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1

Đón tiếp khách

8h00 – 8h30

THPT Lý Thái Tổ

2

Biểu diễn văn nghệ

8h30 – 9h00

THPT Lý Thái Tổ

3

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h00-9h02

Dẫn chương trình (THPT Lý Thái Tổ)

4

Tổng kết cuộc thi

9h02-9h07

Ban Tổ chức

5

Nhà tài trợ nhận hoa cảm ơn của Ban Tổ chức và phát biểu ý kiến

9h07-9h12

Ban Tổ chức + Nhà tài trợ

6

Trao thưởng tập thể và chụp ảnh lưu niệm.

9h12-9h20

Ban Tổ chức và cá nhân nhận thưởng

7

Trao thưởng cá nhân và chụp ảnh lưu niệm.

9h20-9h30

Ban Tổ chức và cá nhân nhận thưởng

8

Kết thúc

9h30

Dẫn chương trình (THPT Lý Thái Tổ)

IV – Yêu cầu xác nhận thông tin

- Đối với những cá nhân và tập thể đoạt giải Ba trở lên đề nghị xác nhận sớm về việc tham dự hoặc không tham dự Lễ trao thưởng cho Ban Tổ chức trước ngày 13 tháng 9 năm 2016.

V – Đối với những tập thể, cá nhân không tham gia nhận giải trong Lễ trao thưởng và các giải khuyến khích

- Để nhận thưởng của Ban Tổ chức đề nghị tập thể, cá nhân cung cấp thông tin (thông qua email hoặc nhắn tin bằng điện thoại), nội dung gồm:

+ Họ và tên, số tài khoản, chi nhánh ngân hàng (để Ban Tổ chức chuyển tiền thưởng) (xem hướng dẫn bên dưới)

+ Họ và tên, địa chỉ nhận Giấy chứng nhận (để Ban Tổ chức chuyển Giấy chứng nhận qua đường bưu điện)

Xin vui lòng xác nhận thông tin tham dự Lễ trao thưởng cho người phụ trách:

Ông Vũ Tam Bách

Điện thoại: 0945243030

Email: vutambach@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN NHẬN GIẢI THƯỞNG CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHÔNG THAM GIA LỄ TRAO THƯỞNG

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN GIẢI THƯỞNG

(Dành cho người nhận thay)

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………..……

Số CMTND:……………Ngày cấp………………………Nơi cấp………………………………...

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (nhận giấy chứng nhận):………………………………………………………………….

Số tài khoản:....................Tên ngân hàng......................Tên chi nhánh ngân hàng............................

Đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi “Đi đường an toàn” thanh toán tiền giải thưởng sau:

1. Họ và tên:…………………Đoạt giải…….…………Số tiền thưởng:……………………............

2. Họ và tên:…………………Đoạt giải…….…………Số tiền thưởng:……………………............

TỔNG: ………………………………………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng …..năm 2016

Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Lưu ý:

- Đối với cá nhân: Gửi giấy đề nghị thanh toán kèm theo scan giấy giới thiệu (có ký tên, đóng dấu) của nhà trường và gửi trực tiếp từ email của nhà trường đến Ban Tổ chức. 

- Đối với giải dành cho trường: Gửi giấy đề nghị thanh toán có ký tên, đóng dấu của trường và gửi trực tiếp từ email của nhà trường đến Ban Tổ chức. 

- Đối với giải dành cho cấp Sở: Gửi giấy đề nghị thanh toán (không nhất thiết phải ký tên, đóng dấu) và gửi trực tiếp từ email của đơn vị phụ trách cuộc thi của Sở.

Gửi về email: vutambach@gmail.com.vn

Liên hệ: Vũ Tam Bách (0945243030)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN GIẢI THƯỞNG

(Dành cho người trực tiếp nhận giải thưởng)

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………..……

Số CMTND:……………Ngày cấp………………………Nơi cấp………………………………..

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (nhận giấy chứng nhận):………………………………………………………………….

Số tài khoản:....................Tên ngân hàng......................Tên chi nhánh ngân hàng............................

Đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi “Đi đường an toàn” thanh toán tiền giải thưởng sau:

Họ và tên:…………………Đoạt giải…….…………Số tiền thưởng:……………………............

Ngày …. tháng …..năm 2016

Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Lưu ý:

Gửi giấy đề nghị thanh toán kèm theo scan giấy xác nhận là học sinh đã đoạt giải (có ký tên, đóng dấu) của nhà trường và gửi trực tiếp từ email của nhà trường đến Ban Tổ chức.

Gửi về email: vutambach@gmail.com.vn

Liên hệ: Vũ Tam Bách (0945243030)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI 

 
BÌNH LUẬN