STTIDHọ và tênTrườngLớpTỉnh/thànhQuận/HuyệnLần thiNgày thi
1 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 5127-2-2017 9:17
2 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 3327-2-2017 9:17
3 HS18411521Cao Kieu Trang426827897038390Dự thi lần 127-2-2017 9:17
4 HS9151334Bùi Huy Thành369430817430299Dự thi lần 127-2-2017 9:17
5 HS18534667Nguyễn Bùi Ngọc Luyến963966481726249Dự thi lần 127-2-2017 9:17
6 HS9323434Hoàng Thị Vân Anh1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 9:17
7 HS18411515cao xuan thien426827897038390Dự thi lần 127-2-2017 9:16
8 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 3227-2-2017 9:16
9 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4927-2-2017 9:16
10 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 5027-2-2017 9:16
11 HS18534641Nguyễn Bình Duy963966481726249Dự thi lần 127-2-2017 9:15
12 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 3127-2-2017 9:15
13 HS18422129CAO PHAM HAI DUONG426860707538390Dự thi lần 227-2-2017 9:15
14 HS9151316Nguyễn Thanh Dung369430817430299Dự thi lần 127-2-2017 9:15
15 HS18411473cao van luong426827897038390Dự thi lần 527-2-2017 9:15
16 HS18411503Bui ngoc Long426827897038390Dự thi lần 227-2-2017 9:14
17 HS18411497Cao Thi Hien426827897038390Dự thi lần 227-2-2017 9:14
18 HS18411513Quach thi Phuong Thao426827897038390Dự thi lần 527-2-2017 9:14
19 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 3027-2-2017 9:14
20 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2927-2-2017 9:13
21 HS18411473cao van luong426827897038390Dự thi lần 427-2-2017 9:13
22 HS18411513Quach thi Phuong Thao426827897038390Dự thi lần 427-2-2017 9:12
23 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2827-2-2017 9:12
24 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2727-2-2017 9:11
25 HS1461149Nguyễn Thị Thắng42686622638390Dự thi lần 327-2-2017 9:11
26 HS18411539Hà Tuấn Anh426860706938390Dự thi lần 127-2-2017 9:11
27 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4827-2-2017 9:11
28 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4727-2-2017 9:10
29 HS18411513Quach thi Phuong Thao426827897038390Dự thi lần 327-2-2017 9:10
30 HS18411513Quach thi Phuong Thao426827897038390Dự thi lần 227-2-2017 9:09
31 HS18460479Cao Thị Giáng Tiên1710766225746476Dự thi lần 127-2-2017 9:09
32 HS18422129CAO PHAM HAI DUONG426860707538390Dự thi lần 127-2-2017 9:09
33 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2627-2-2017 9:09
34 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4527-2-2017 9:09
35 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4627-2-2017 9:09
36 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4427-2-2017 9:08
37 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2527-2-2017 9:08
38 HS18390049Nguyễn Hữu đạt6617051533Dự thi lần 327-2-2017 9:08
39 HS18411503Bui ngoc Long426827897038390Dự thi lần 127-2-2017 9:08
40 HS18411497Cao Thi Hien426827897038390Dự thi lần 127-2-2017 9:08
41 HS18411473cao van luong426827897038390Dự thi lần 327-2-2017 9:08
42 HS18411513Quach thi Phuong Thao426827897038390Dự thi lần 127-2-2017 9:07
43 HS1461149Nguyễn Thị Thắng42686622638390Dự thi lần 227-2-2017 9:07
44 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2427-2-2017 9:07
45 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4227-2-2017 9:07
46 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4327-2-2017 9:07
47 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2327-2-2017 9:06
48 HS9323431Văn Thị Ngân Hoa1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 9:06
49 HS18422325nguyen thi linh4268757438390Dự thi lần 127-2-2017 9:06
50 HS1461149Nguyễn Thị Thắng42686622638390Dự thi lần 127-2-2017 9:06
51 HS18565581Nguyễn Hạ Hương Lý372966632730294Dự thi lần 127-2-2017 9:05
52 HS18411473cao van luong426827897038390Dự thi lần 227-2-2017 9:05
53 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2227-2-2017 9:05
54 HS9323428Nguyễn Thị Minh Hiền1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 9:04
55 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4027-2-2017 9:04
56 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 4127-2-2017 9:04
57 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3827-2-2017 9:03
58 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3927-2-2017 9:03
59 HS18576149Vũ Thị Quỳnh Mai527566661936358Dự thi lần 127-2-2017 9:03
60 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2127-2-2017 9:03
61 HS18411473cao van luong426827897038390Dự thi lần 127-2-2017 9:02
62 HS9323425Lê Đặng Hải Dương1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 9:02
63 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3727-2-2017 9:02
64 HS9323422Nguyễn Thị Ngọc ánh1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 9:01
65 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 2027-2-2017 9:01
66 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 1927-2-2017 9:00
67 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3627-2-2017 9:00
68 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3527-2-2017 8:59
69 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3427-2-2017 8:59
70 HS18581347Nguyễn Xuân Dương1221966688342446Dự thi lần 1827-2-2017 8:59
71 HS9323419Lê Trọng Đạt1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 8:59
72 HS9323416Đặng Vân Anh1527824249448494Dự thi lần 127-2-2017 8:58
73 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3227-2-2017 8:58
74 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3327-2-2017 8:58
75 HS12919634Trần Văn Nguyễn Hoàng171544208244457Dự thi lần 17427-2-2017 8:58
76 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3127-2-2017 8:57
77 HS18582431Doãn Hoàng Tùng12356017148Dự thi lần 127-2-2017 8:57
78 HS18390035Đặng Thị Yến Trâm6617051533Dự thi lần 127-2-2017 8:56
79 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 3027-2-2017 8:56
80 HS6758640TRƯƠNG NGỌC ANH71124722038407Dự thi lần 127-2-2017 8:56
81 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2827-2-2017 8:55
82 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2927-2-2017 8:55
83 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2627-2-2017 8:54
84 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2727-2-2017 8:54
85 HS18534625Nguyễn Văn Trung963966482926249Dự thi lần 127-2-2017 8:53
86 HS12919736Nguyễn Hoàng Sơn171544208444457Dự thi lần 227-2-2017 8:53
87 HS12919736Nguyễn Hoàng Sơn171544208444457Dự thi lần 327-2-2017 8:53
88 HS18534591nguyenthaidiep963966482926249Dự thi lần 127-2-2017 8:52
89 HS18534591nguyenthaidiep963966482926249Dự thi lần 227-2-2017 8:52
90 HS18534591nguyenthaidiep963966482926249Dự thi lần 327-2-2017 8:52
91 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2427-2-2017 8:52
92 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2527-2-2017 8:52
93 HS12919562Ngô Thanh Hòa171544208244457Dự thi lần 2327-2-2017 8:51
94 HS878352Nông Thị Ngân792828045519168Dự thi lần 327-2-2017 8:51
95 HS18292585Phan Thành An367965643330291Dự thi lần 227-2-2017 8:51
96 HS18292585Phan Thành An367965643330291Dự thi lần 127-2-2017 8:50
97 HS18443729Nguyễn12356017148Dự thi lần 227-2-2017 8:50
98 HS18493305Nguyễn Văn Trưng1545866343756574Dự thi lần 127-2-2017 8:50
99 HS18493305Nguyễn Văn Trưng1545866343756574Dự thi lần 227-2-2017 8:50
100 HS18443737Nguyễn Hoàng Long12356017148Dự thi lần 227-2-2017 8:50
Hiển thị 1 đến 100 của 28794 | Số lượng trên một trang | Đang ở trang Của 288 trang