Những điều ghi nhớ khi vượt phương tiện khác trên đường

Việc điều khiển phương tiện của mình vượt phương tiện khác là chuyện thường gặp khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi vượt xe khác các bạn phải đảm bảo các điều kiện như: Không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt; Xe […]

Read More