Những hành vi nghiêm cấm khi đi bộ tham gia giao thông

Đi bộ vốn là hoạt động tự nhiên của con người, nhưng khi tham gia giao thông, đi bộ cũng phải tuân theo đúng luật. Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: – Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; – Vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng […]

Read More