Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lo theo chất lượng thực hiện

Quy định được áp dụng thống nhất đối với các chủ đầu tư, đơn vị thực hiện, tư vấn giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan khác tham gia công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ. Quy định cũng nêu rõ: “Trường hợp Việt Nam đã ký kết hoặc thực hiện theo hiệp định, hợp đồng đã ký với tổ chức quốc tế có quy định khác với Quy định này thì áp dụng theo các quy định Hiệp định, hợp đồng đó”.

Theo quy định này, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo chất lượng thực hiện phải đáp ứng đủ các yêu cầu về: Công tác quản lý, công tác mặt đường (mặt đường không đọng nước, bong tróc…), công tác an toàn giao thông và hệ thống chiếu sáng (hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, dải phân cách…), công tác nền đường, thoát nước và chăm sóc cây xanh, công tác bảo dưỡng cầu và công trình. Bên cạnh đó, công trình còn phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng các công việc thuộc công tác bảo dưỡng thường xuyên như: Công tác quản lý (quản lý hành lang ATGT, quản lý ATGT…), bảo dưỡng mặt đường (vá ổ gà, vết nứt,vệ sinh mặt đường…), bảo dưỡng hệ thống biến báo và an toàn giao thông, bảo dưỡng nền đường, lề đường, hệ thống thoát nước… Ngoài ra, Quy định cũng nêu đầy đủ chi tiết các bước về nghiệm thu và các tiêu chí nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường quốc lộ.

Để thực hiện hiệu quả Quy định này, Quyết định 2196/QĐ-BGTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, các Sở GTVT, các đơn vị được giao quản lý, bảo trì quốc lộ tổ chức triển khai thực hiện.

Nguồn: Pháp luật giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *