Những lỗi vi phạm bị tước bằng lái xe.

Bạn sẽ bị tước bằng lái xe nếu vi phạm các lỗi sau đây.

Nếu không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đánh võng trong đô thị, buông hai tay… người điều khiển xe máy sẽ bị tước bằng lái ít nhất 3 tháng.

Theo Nghị định 46/2016, người điều khiển xe máy vi phạm các hành vi sau ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng:

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các lỗi sau đây bị tước bằng tới 5 tháng và bị tịch thu phương tiện:

Đua xe trái phép

Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;

Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị;

Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Nguồn: Giao Thông Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *