Định mức kinh tế – kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Định mức được xây dựng trên cơ sở các căn cứ về tài liệu thiết kế của hệ thống; nhật ký sử dụng và thực tế sử dụng hệ thống VTS thời gian qua; tài liệu kỹ thuật của thiết bị; kết quả tính toán khấu hao của các Công ty tư vấn VTS nước ngoài, các hệ thống VTS khác trên thế giới; yêu cầu đảm bảo hoạt động 24/24h của VTS luồng Sài Gòn – Vũng Tàu; vào thời gian bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống VTS trong thời gian qua kể từ thời gian sau khi lắp đặt thiết bị; các định mức đã sử dụng ổn định của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam ban hành năm 2008, có kế thừa định mức về hệ thống VTS đã ban hành năm 2013.

Nguyên tắc áp dụng của Định mức là cho những hạng mục liệt kê trong Định mức được bảo dưỡng, sửa chữa trong nước; những hạng mục khác do đặc thù công nghệ độc quyền của nhà sản xuất và nhà thầu tích hợp hệ thống như phần mềm V3000, thiết bị V3000, hệ thống Radar, hệ thống Viba, truyền dẫn quang, hệ thống Scada, mạng WAN, AIS, database và một số thiết bị khác phải thuê ngoài bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phần mềm thì không tính trong Định mức này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2013.

Nguồn: Pháp luật giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *