Dịch vụ sửa xe máy có phải đăng ký bảo vệ môi trường?

 

Dịch vụ sửa xe máy có phải đăng ký bảo v
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì xưởng sửa chữa xe máy của ông Phạm Ngọc Hà không nằm trong Danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Do vậy, đề nghị ông Phạm Ngọc Hà làm thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Chương VI Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo chinhphu.vn

Nguồn: Pháp luật giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *